Modeller

  • Modeller er forsimplede, overskuelige gengivelser af udvalgte dele af virkeligheden.
  • Modeller kan være teoretiske eller fysiske.
  • Modeller kan være nødvendige, når komplicerede sammenhænge skal anskueliggøres.
  • Modeller kan hjælpe, når man skal danne sig et overblik over, den viden man har om et felt.
  • Ved at arbejde med modeller skal eleverne opnå kendskab til, at modeller er en illustration af en del af virkeligheden. At modeller viser en forsimplet udgave af en mere kompliceret virkelighed. Og at der findes mange forskellige typer modeller.


MetodeKit

Vi har udviklet et samlet MetodeKit, der tager udgangspunkt i naturfaglige undersøgelsesmetoder.

 

MetodeKit består bl.a. af et hæfte MetodeKit - sæt metoder på skemaet. Hæftet indeholder 14 aktiviteter til natur/teknik.


Download MetodeKit-hæftet her


5 skilte

Her kan du hente skilte i A3 med de 5 undersøgelsesmetoder.


Download dem her

 

Gratis materialer

MetodeLab har udviklet en række materialer, der sætter fokus på undervisningen i metoder i natur/teknik. Materialerne er samlet i vores online bibliotek. Kig ind