Eksperiment

  • Målet i et eksperiment er at undersøge sammenhængen mellem en bestemt årsag og virkning.
  • I et eksperiment ændrer man kun på én variabel ad gangen, mens alle de andre variable holdes konstante.
  • Ved at arbejde med eksperimenter skal eleverne opnå kendskab til, hvordan man bygger et eksperiment op. De skal lære, hvad en kontrolgruppe er, og hvordan man kan planlægge og udføre en variabelkontrol.


MetodeKit

Vi har udviklet et samlet MetodeKit, der tager udgangspunkt i naturfaglige undersøgelsesmetoder.

 

MetodeKit består bl.a. af et hæfte MetodeKit - sæt metoder på skemaet. Hæftet indeholder 14 aktiviteter til natur/teknik.


Download MetodeKit-hæftet her


5 skilte

Her kan du hente skilte i A3 med de 5 undersøgelsesmetoder.


Download dem her

 

Gratis materialer

MetodeLab har udviklet en række materialer, der sætter fokus på undervisningen i metoder i natur/teknik. Materialerne er samlet i vores online bibliotek. Kig ind