MetodeLaboratoriet

Du inviteres nu med ind i MetodeLaboratoriet, hvor vi kigger nærmere på følgende fem naturfaglige undersøgelsesmetoder:

  • Observation
  • Prøv-dig-frem
  • Modeller
  • Eksperiment
  • Spørg, søg og læs

MetodeLab-modellen

Cirklen i MetodeLab-modellen er en simplificering af en videnskabelig proces. Den går fra enkeltundersøgelser til videnskablig viden og indsigt. Ideelt set starter den videnskabelige proces i et spørgsmål, som bliver omformuleret til en hypotese. Hypotesen eller formodningen forfølges i en undersøgelse, som resulterer i en form for data. Disse Data skal behandles og tolkes, for at man kan svare på spørgsmålet og uddrage konklusioner.

 

Læs mere i MetodeKit.

MetodeKit

Vi har udviklet et samlet MetodeKit, der tager udgangspunkt i naturfaglige undersøgelsesmetoder. MetodeKit består af:

  • Et hæfte: MetodeKit – Sæt metoder på skemaet. 14 aktiviteter til natur/teknik.(På siden kan man se forsiden af hæftet, med tekst nedenunder: Download MetodeKit-hæftet her. Og derved downloades det som en pdf)
  • Et MetodeKit, der indeholder en række materialer til brug for de 14 aktiviteter. Kittet er en del af MetodeLab-kurset og udleveres til alle kursister.

Download MetodeKit her


MetodeKit

Vi har udviklet et samlet MetodeKit, der tager udgangspunkt i naturfaglige undersøgelsesmetoder.

 

MetodeKit består bl.a. af et hæfte MetodeKit - sæt metoder på skemaet. Hæftet indeholder 14 aktiviteter til natur/teknik.


Download MetodeKit-hæftet her


5 skilte

Her kan du hente skilte i A3 med de 5 undersøgelsesmetoder.


Download dem her

 

Gratis materialer

MetodeLab har udviklet en række materialer, der sætter fokus på undervisningen i metoder i natur/teknik. Materialerne er samlet i vores online bibliotek. Kig ind